ANTİK

ANTİK – MÜASİR Professor Ə.Ağayev antik və müasir ədəbiyyatdan maraqlı mühazirələr oxuyur.

ANORMAL
APARMAQ

Значение слова в других словарях