Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • ВИНИТЬ

  1. Taqsırlandırmaq, günahlandırmaq, ittiham etmək; 2. Danlamaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВИНИТЬ

  несов. 1. təqsirləndirmək, günahlandırmaq, ittiham etmək; 2. danlamaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • винить

  -ню, -нишь; нсв. кого-что 1) Считать виноватым. Во всём вини самого себя. 2) разг. Упрекать, осуждать. Не вини меня за опоздание.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ВИНИТЬ

  несов. тахсирлу авун, тахсир кутун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫБИТЬ

  сов. 1. vurub sındırmaq; sındırmaq; выбить стекло şüşəni vurub sındırmaq; 2. vurub salmaq, vurub düşürmək; vurub yıxmaq; выбить мяч из рук vurub topu

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫПИТЬ

  хьун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫРЫТЬ

  1. эгъуьнун. 2. эгъуьнна хкудун. 3. пер. къекъвена жугъурун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫШИТЬ

  гъаларалди (парчадал) нехишар ягъун, гиширар ягъун; бахияр атIун (ягъун)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VIYIT

  (Ağdaş) torağay. – Qar yağanda vıyıtdar kəndə doluşullar

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.
 • VİZİT

  I. i. visit; rəsmi ~ official visit; dostluq ~i friendly visit II. s. ~ vərəqəsi bax vizitka

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ВЗНЫТЬ

  сов. dan. 1. birdən ağrımaq, göynəmək (yara); 2. sızıldamaq, ufuldamaq, inildəmək; 3. vızıldamaq, vıyıldamaq (güllə və s

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВИЗИТ

  м vizit (1. səfər; görüş; 2. həkimin xəstə yanına gəlməsi); ◊ прийти (приехать, быть) с визитом vizitə gəlmək, görüşə gəlmək.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВИНТИТЬ

  несов. dan. 1. vmtləmək, burmaq, burub bərkitmək; 2. vint (qumar növü) oynamaq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЧИНИТЬ

  сов. : вчинить иск köhn. iddia etmək. tələb etmək.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫГНИТЬ

  сов. bax выгнивать

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫБЫТЬ

  сов. 1. çıxmaq, getmək, çıxıb getmək; выбыл из города в сентябре sentyabrda şəhərdən çıxıb getmişdir; 2. tərk etmək, buraxmaq (işi, qulluğu, məktəbi v

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫМЫТЬ

  чуьхуьн; вымыть лицо ччин чуьхуьн.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫЖИТЬ

  ...yaşamaq; 4. dan. qovmaq, sıxışdırıb çıxartmaq, çıxmağa məcbur etmək; ◊ выжить из ума xərifləmək; yaddaşı korşalmaq (pozulmaq).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫЛИТЬ

  ...tökmək, vedrənin suyunu boşaltmaq; 2. xüs. tökmək, hazırlamaq; вылить статую из бронзы tuncdan heykəl tökmək; 3. su ilə yuvadan çıxartmaq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫМЫТЬ

  сов. 1. yumaq, yuyub təmizləmək; вымыть лицо üzünü yumaq; 2. yuyub aparmaq; водой вымыло берег su sahili yumuşdur; ◊ вымыть (кому) голову bax голова;

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫНУТЬ

  сов. çıxartmaq, götürmək; вынуть деньги из кармана cibindən pul çıxartmaq; вынуть ребёнка из колыбели uşağı beşikdən götürmək; ◊ вынуть душу (дух) can

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫПИТЬ

  сов. içmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫРЫТЬ

  сов. 1. qazımaq; 2. qazıb çıxartmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫШИТЬ

  сов. çəki çəkmək, naxış tikmək, naxış getmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • VISIT

  visit1 n 1. vizit, səfər; yoluxma; mutual / reciprocal ~s dip. qarşılıqlı vizitlər / görüşlər; goodwill ~ dip. xoşməramlı görüş / vizit; to make / to

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • vizit

  1) is. visite f ; rəsmi ~ visite officielle ; visite guidée, visite commentée (ekskursiya) ; dostluq ~i visite de courtoisie ; visiteconférence (mühaz

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ВЫНУТЬ

  акъудун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VİZİT

  I сущ. визит: 1. кратковременное посещение кого-л., преимущественно официальное. Azərbaycan gəmilərinin dost ölkəyə viziti визит азербайджанских кораб

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ВЫЛИТЬ

  ...экъичун; ичIирун, цун. 2. цIурурна цун, цIурурна цуналди расун, авун; вылить колокол из меди цурцукай цIурурна (кIалубда цана) зенг расун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫЛИТЬ

  1. Tökmək, boşaltmaq, axıtmaq; 2. Tökmək, hazırlamaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫЖИТЬ

  ...тагуз, хурук кутуна) чукурун, акъудун, экъечIуниз мажбур авун. ♦ выжить из ума акьул фин, хибри хьун, сефигь хьун, кьиле акьул амукь тавун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VİZİ́T

  ...[Əbdürrəhman bəy:] Elə şeyləri sən özün yaxşı bilirsən, gərək o gəlsin vizitə, yoxsa mən gedim ona deyim? N.Vəzirov. [Həsən ağa:] Necə, nə üçün məktə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ВИЗИТ

  vizit (1. Görüş; 2. Həkimin xəstə yanına gəlməsi)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫБИТЬ

  1. Vurub sındırmaq, sındırmaq; 2. Vurub salmaq, vurub düşürmək, yıxmaq; 3. Vurub çıxartmaq; 4. Vurmaq, döymək, xarab etmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫЖИТЬ

  1. Sağ qalmaq, sağalmaq; 2. Yaşamaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • VİNİL

  is. Kimyəvi maddə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ВЫМЫТЬ

  1. Yuyub təmizləmək; 2. Yuyub aparmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВЫБЫТЬ

  экъечIун, экъечIна хъфин; акъатун. ♦ выбыть из строя жергедай акъатун (дяведин итимар кьена, хер хьана ва маса себебрикди); арадай акъатун, виже къвез

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫШИТЬ

  çəki çəkmək, naxış tikmək, naxış getmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВИЗИТ

  визит (1. официальны яз гуьруьшмиш хьун, атун. 2. танишрин кIвализ фин. 3. доктор азарлудан патав атун).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫБИТЬ

  ...кукIварна хкудун (рак). 2. яна вигьин. 3. акъудун, чукурун; выбить врага из окопов душман окопрай акъудун, чукурун. 4. ягъун (хару). 5. гатана руг ак

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ВЫНУТЬ

  çıxartmaq, götürmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • TƏQSİRLƏNDİRMƏK

  винить, обвинять, инкриминировать

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ВИНИХЪ

  adv. up; upwards, upward; aloft.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ВИНИЗ

  хьун f. 1. ucalmaq, yüksəlmək; 2. qalxmaq, yüksəlmək, güclənmək; 3. məc. hörməti artmaq, hörmətə minmək

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ЧИНИТЬ₁

  düzəltmək, təmir etmək, qayırmaq; 2. yamamaq; 3. çərtmək (karandaşı)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЧИНИТЬ₂

  düzəltmək, törətmək, çıxartmaq, etmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЧИНИТЬ₀

  несов. расун, рас хъувун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СИНИТЬ

  несов. 1. вили авун; вили рангунал вигьин. 2. лилдал вигьин.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЧИНИТЬ₁

  несов. кIвенкI авун; чинить карандаш карандашдал кIвенкI авун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЧИНИТЬ₂

  несов. авун; чинить препятствия манийвилер авун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СИНИТЬ

  несов. 1. göyərtmək, göy rəngə boyamaq; 2. lilləmək, lil vurmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • винихъ

  вверх, выше : багъдилай винихъ вуч гала? - что за садом дальше, выше?; винихъ лагьай гафар - вышесказанное; винихъ галай цӀарар - предыдущие строки.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ВИНИЗ

  adv. up; upward, upwards.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ЧИНИТЬ

  ЧИНИТЬ I несов. 1. düzəltmək, təmir etmək, qayırmaq; 2. yamamaq; 3. çərtmək (karandaşı). ЧИНИТЬ II несов. düzəltmək, törətmək, çıxartmaq, etmək; чинит

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • виниз

  (нареч.) - наверх, вверх, кверху, выше : агъадай виниз - снизу вверх; виниз авунподнимать выше; виниз кьун - а) держать (что-л.) высоко; б) смотреть с

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ВИНИЗ

  ...Гь. Заз эвера Ада Насибатан гъил кьуна виниз хкажна. А. Сайд. 2) вини патахъ. Нурмет куьчедай виниз фена. А. Ф. Лянет. Чигали кул-кусри кьунвай чу

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ВИНИЗ

  ...Гь. Заз эвера Ада Насибатан гъил кьуна виниз хкажна. А. Сайд. 2) вини патахъ. Нурмет куьчедай виниз фена. А. Ф. Лянет. Чигали кул-кусри кьунвай чу

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • vingt

  adj iyirmi

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • тахсиркар

  виновник : тахсиркар авун - винить (кого-что-л.), обвинять (кого-л.); тахсиркар хьун - провиниться (в чём-л.), быть виновником (чего-л.).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • TƏQSİRLƏNDİRMƏK

  глаг. 1. винить, обвинять: 1) считать кого-л. виновным в чём-л. Casusluqda təqsirləndirmək обвинять в шпионаже, keçmişinə görə təqsirləndirmək винить

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SUÇLAMAQ

  глаг. разг. винить, обвинять, обвинить: 1. считать виновным в чём-л. Vətənə xəyanətdə suçlamaq обвинять в измене Родине 2. упрекать, упрекнуть в чём-л

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • тахсир

  ...провиниться (в чём-л.); тахсир акатун - быть виновным; тахсир кутун - винить, обвинять, признавать виновным (кого-л.): тахсир хиве кьун - признавать

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ВИНИТЕЛЬНЫЙ

  прил. винительный падеж qram. təsirlik hal

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ВИНИТЬСЯ

  несов. dan. təqsirini (günahını) boynuna almaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • винительный

  -ая, -ое. - винительный падеж

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • виниться

  -нюсь, -нишься; нсв. (св. - повиниться) в чём разг. Признаваться в своей вине. Винюсь перед тобой.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • винительный падеж

  лингв. Косвенная падежная форма, указывающая на объект, подвергающийся действию или выражающая различные обстоятельственные отношения; отвечает на вопросы кого? что?

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Vinir
Vinir (bunlara "laminat vinir, laminat vener, dental veneer, laminey, lamine, lamina, винир" da deyilir) əsasən ön dişlərin görünən hissəsinə tətbiq olunan və incə lövhəciklər şəklində hazırlanır estetik diş bərpa növüdür. Hazırlanmasında məqsəd dişlərə mümkün olduğu qədər az zərər vermək və maksimal dərəcədə estetik nəticələr əldə etməkdir. Lamina vinirlər dişlərin həm formasında, həm ölçülərində, həm də rəngində əhəmiyyətli deyişmələr etməyə imkan verirlər. Beləcə dişlərə ən az müdaxilə edilərək, istənilən estetik nəticəni əldə etmək mümkün olur. == Vinir növləri == Kompozit vinirlər Prefabrike (əvvəlcədən hazırlanmış) vinirlər Farfor (feldşpat) vinirlər Press-keramika vinirlər Zirkon vinirlər == İstifadəyə göstərişlər == Dişlərin formasını dəyişmək ehtiyacı olduğunda - çat, qırıq, sürtünmə, anormal forma və sair. Dişlərin rəngini dəyişmək ehtiyacı olduğunda - anadangəlmə və ya sonradan olan rəglənmələr, tatuaj və sair. Diş cərgəsinin formasını dəyişmək ehtiyacı olduğunda - aralı dişlər, qısa dişlər, minimal dərəcədə əyri dişlər və sair. == İstifadəyə əksgöstərişlər == Dişlərdə böyük defektlər və ya plomblar varsa 5 və ya daha çox arxa dişin olmaması Bruksizm (diş qıcama) Bəzi pis vərdişlər - dırnaq yemək, tum çırtlamaq və sair. Ağız gigiyenasının pis olması Dişətləri problemlərinin olması - qinqivit, paradantoz. Bəzi mədə-bağırsaq problemlərinin olması - qastrit, reflü və sair.
Rinit
Rinit (yun. ῥίς, ῥινός - "burun") — burun boşluğu selikli qişasının qıcıqlanması və iltihabı. Ümumi simptomları — burun tutulması, asqırma və burun axıntısıdır. İltihab viruslar, bakteriyalar, qıcıqlandırıcılar və ya allergenlərdən qaynaqlanır. Rinitin ən çox rast gəlinən növü allergik rinitdir, adətən toz və tük kimi havada olan allergenlər səbəb olur. == Simptomları == Allergik rinit asqırma və burun qaşınması, öskürək, baş ağrısı, yorğunluq, halsızlıq və koqnitiv pozuntu kimi əlavə simptomlara səbəb ola bilər. Allergenlər gözlərə də təsir edə bilər, gözlərdə sulanma, qızartı və ya qaşınma, göz ətrafında şişlik yarada bilər. Əvvəllər qeyri-allergik rinit diaqnozu qoyulmuş bir çox insanda əslində yerli allergik rinit ola bilər. Əsas simptomları burun axıntısı, tutulması, tez-tez asqırmaq, tənəffüsün çətinləşməsi, burunda və boğazda qızartı, qaşıntı, qıcıqlanma və s. == Təsnifatı == === Yoluxucu rinit === kəskin rinit.
Vint
Vint - maşınqayırmada ən geniş yayılmış bərkidici element sayılır. Vint bir tərəfdən başlığa, digər tərəfdən yivə malik gövdədən ibarətdir. Başlıqlar birləşdirilən hissələrin bir-birinə sıxılmasına və həmçinin onların açarla və ya burucu ilə bağlanmasına imkan yaradırlar. Çox istifadə olunan altı tilli, kvadrat, sferik formalı və burucu üçün yarığa malik olan başlıqlardır. Vintlər onların malik olduqları yivin profillərinə görə də təsnifatlaşdırılırlar. Xarici yivlərə malik vintlərin həndəsi parametrləri ISO 4753:1999-də verilir.
Vinis Mabansaq
Vinis Villorente Mabansaq (15 noyabr 2022, Manila, Filippin) — Filippin Əhali və İnkişaf Komissiyası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Yer kürəsinin simvolik səkkiz milyardıncı insanı kimi seçilmiş, Manilada doğulmuş qızdır. == Bioqrafiya == Vinis Mabansaq 15 noyabr 2022-ci ildə yerli vaxtla saat 01:29-da Dr. Xose Fabella Memorial Xəstəxanasında anadan olmuşdur. Onun valideynləri 29 yaşlı olan Alvin Mabansaq və 28 yaşı olan Marqaret Mabansaqdır. Vinis anadan olduqdan sonra Filippinin Əhali Komissiyası klinikanın bütün tibb bacılarının alqışları altında ona xoş tort təqdim etdi.
Cesse Vint
Cesse Vint (ing. Jesse Lee Vint) - ABŞ aktyorudur. == Seçilmiş filmoqrafiya == == Maraqlı faktlar == Cesse Vintin boyu 1.8 m-dir.
Vint Serf
Vinton Qrey Serf (ing. Vinton Gray Cerf; 23 iyun 1943, Nyu-Heyven[d], Konnektikut, ABŞ) – amerikalı internet pioneri və "İnternetin ataları"ndan biri. O, bu adı TCP/IP yaradıcılarından biri olan Robert Elliot Kan ilə paylaşır. O, Milli Texnologiya Medalı, Türinq mükafatı, Prezident Azadlıq medalı, Markoni mükafatı və Milli Mühəndislik Akademiyasına üzvlük kimi fəxri dərəcələr və mükafatlar alıb. == Həyatı və karyerası == Vinton Qrey Serf 23 iyun 1943-cü ildə Konnektikut ştatının Nyu-Heyven şəhərində anadan olub. Serf Con Postel və Stiv Kroker ilə birlikdə Van Nuys Liseyində təhsil alıb. Orta məktəbdə olarkən Cerf altı ay boyunca Rocketdyne-də Apollo proqramı üzərində işləmiş və F-1 mühərriklərinin dağıdıcı olmayan sınaqları üçün statistik analiz proqramlarının yazılmasına kömək etmişdir. Serf Stenford Universitetində riyaziyyat üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. Kollecdən sonra Serf iki il IBM-də QUIKTRAN-ı dəstəkləyən sistem mühəndisi kimi çalışıb. Los-Anceles Kaliforniya Universitetində aspiranturada oxumaq üçün IBM-dən ayrılmış və burada 1970-ci ildə elmlər doktoru, 1972-ci ildə isə fəlsəfə doktoru dərəcəsini qazanmışdır.
Cirit
Cirit — at üzərində oynanılan idman növlərindən biridir. At üzərindəki idmançının ciritini rəqibinə dəqiq atmasını, döyüş zamanı özünə və atına hakim olmasını və bu yolla rəqibinə hakim olmağı hədəfləyən qaydaları olan bir idman növüdür. Ümumiyyətlə Qars, Bayburt, Ardahan, Uşak və Ərzurumda oynanılır. == Tarixi == Cirit türklərin Mərkəzi Asiyadan Anadoluya gəlişindən bəri oynadıqları döyüş oyunu olaraq bilinir. Sonrakı dövrlərdə Anadoluda oynanılan və atçılıq idmanı olaraq da bilinən cirit, nəsildən-nəslə ötürülərək mövcudluğunu bu gün də davam etdirir. Alp Arslan dövründə Anadoluda oynanılan bu idman növü, Şərqi və Orta Anadolunun fərqli bölgələrində daha çox yayılmışdır. XI–XVI əsrlərdə Anadoluda döyüşü oyunu kimi oynanılan cirit, sonrakı dövrlərdə, xüsusilə XIX əsrdə Osmanlı imperiyası sarayında ən böyük əyləncə idman növü idi. Müsabakalarda yaşanan hayati Yarışmalardakı həyati təhlükə səbəbiylə bu oyun II Mahmut dövründə qadağan edildi və daha sonra Anadoluda yenidən nümayiş oyunu olaraq oynanılmağa başlandı. Türkiyədəki cirit idmanına bugünkü dövrdə maraq Şərqi Anadolu bölgəsində yaşayan insanların daha sıx maraq göstərdiyi görülür. İlk Atçılıq İdman klubu 1957-ci ildə bu bölgədə Ərzurumda quruldu.
Dunit
Dunit — demək olar ki, təmamilə olivindən (>90%) ibarət, olivinitlər – dunit ailəsindən olan tam kristallik ultraəsasi dərinlik süxuru. == Haqqında == Tərkibində adətən 3–12% fayalit komponenti olur. Aksessor minerallardan yüksəkxromlu idiomorf xrom-şpinelid (5%-dək) iştirak edir. Adətən qismən serpentinləşmiş olur. Panidiomorf dənəvər, serpentinləşmiş növü isə ilgəkvari quruluşda olur. Qırışıqlıq əyalətlərdə dunit – qarsburkit və dunit – piroksinit-qabbro komplekslərində, qədim platformalarda isə təbəqələşmiş intruzivlərdə və həlqəvi qələvi-ultraəsasi komplekslərdə yayılmışdır. Növ müxtəlifliyi: tərkibinə görə – hortonolitli, qranatlı, xromitli, enstatitli dunit, ferrodunit; əmələgəlmə şəraitlərinə görə – törəmə dunitlər. == Həmçinin bax == Olivin Süxur Aksessor minerallar == Mənbə == Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006.
Kianit
Kianit (disten) Al2 [O | SiO4] — Triklinik sinqoniya. Rast gəlmə tezliyi şkalası: çox da tez-tez rast gəlməyən. == Növ müxtəliflikləri == Xromkianit (2%-ə qədər Cr2O3), manqankianit. == Xassələri == Rəng – adətən göy və mavi, bəzən sarı, yaşıl, çəhrayımtıl, rəngsiz, nadir hallarda qara; Mineralın cizgisinin rəngi – ağ; Parıltı – şüşə parıltısından ayrılma müstəvilə-rində sədəfiyədək; Şəffaflıq – şəffafdan qeyri-şəffafadək; Sıxlıq – 3,6–3,7; Sərtlik – 4,5–7; mineral üçün sərtliyin anizotropiyası səciyyəvidir: kristalın uzununa istiqamətdə sərtlik 4,5–5, eninə istiqamətdə 6,5–7 arasında dəyişir; Kövrəkdir; Ayrılma – {100} üzrə mükəmməl, {010} üzrə aydın; Bölünmə – {001} üzrə; Sınıqlar – pilləli; Morfologiya – kristallar: sütunvari, lövhəşəkilli, çox zaman əyilmiş, burulmuş; İkiləşmə: çox vaxt {100} üzrə sadə və {001} üzrə polisintetik; Mineral aqreqatları: dərz şəkilli, radial — şüalı, iynəvari. == Mənşəyi və yayılması == Regional metamorfikləşmiş gil süxurlarının (mikalı şistlərin, qneyslərin), ekloqitlərin, amfibolitlərin səciyyəvi mineralıdır. Kianitə alp tipli kvars damarlarında və peqmatitlərdə də rast gəlinir. Aksessor kianit qranitlərdə qeyd edilir. Kianit çökmə süxurların adi qırıntı mineralıdır. Kimyəvi cəhətdən dayanıqlı birləşmə olan kianit səpintilərdə toplanır. Birlikdə rast gəldiyi minerallar: qranat, stavrolit, andaluzit, rutil, korund, soizit və b.
Kilit
Kilit — Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda kənd. == Coğrafi mövqeyi == Rayonun mərkəzindən 16 km cənub şərqdə, Naxçıvan-Bakı dəmir yolunun sol tərəfində, Zəngəzur silsiləsinin ətəyindədir. == Tarixi == Zaqafqaziya MİK-in 1929-cu il 18 fevral tarixli qərarına əsasən Ordubadın Qorçevan kəndində Naxçıvan MSSR-in 9 kəndi sırasında əkin yerləri və otlaqları ilə birlikdə qanunsuz olaraq Ermənistan SSR-ə birləşdirildi. Bundan əlavə Qorçevan ermənilərin hələ 1921-ci ildən icarəyə götürdükləri, 1923-cü ildən zorakılıqla sahibləndikləri Kilit kəndi torpaqlarının bir hissəsi də bu respublikaya qatıldı. 1992-ci ildə erməni silahlı quldurlarının basqınları nəticəsində əhalisi Ordubad rayonunun müxtəlif yerlərinə köçmüşdür. Hər tərəfdən sıldırım yamaclı dağ və dərələrlə əhatə olunan Kilit kəndinin cənub şərqində karst mağarası mövcuddur (mağaranın dəhliz və salonlarında stalaktik və stalaqmitlər var). Mağaraların girəcəyində aşkar edilmiş mədəni təbəqə qalıqları onların qədim insan məskənləri olduğunu göstərir. Kilit yaxınlığında Ül dərəsi adlı yerdə orta əsrlərə aid yaşayış yerinin qalıqları və qəbir abidələri aşkar edilmişdir.
Lilit
Lilit (ivr. ‏לילית‏‎; lilit, və ya lilith) — yəhudi mifologiyasında xarakter, ilk dəfə Babil Talmudda aşkar olunmuşdur. Mesopotamiya mətnlərində Lilit əksər hallarda şeytan qadın sinfi (Līlīṯu) ilə əlaqəli göstərilir. Yəhudilər Liliti şər qüvvə hesab edirlər. Yəhudi folkloruna görə üç mələk Liliti məcbur etdilər ki, üstündə o üç mələyin (Sanvi, Sansanvi və Semanqelaf) adları yazılmış gözmuncuğu taxmış ana və uşaqlara zərər verməyəcəyinə dair and içsin. Ben Sira əlifbası Lilitin Adəmin birinci həyat yoldaşı olduğunu bildirən ilk kitabdır. Bu ideya Yaradılış kitabında olan ikiqat ayələrin şərhinə dayanır. Tövratın ilk hissəsi olan Yaradılışın birinci Babında Adəm ilə birlikdə bir dişi yaradıldığından bəhs edilir, ikinci hissədə isə Adəmin qabırğa sümüyündən bir dişi yaradıldığı yazılmışdır. İnanca görə Lilit Adəm ilə eyni zamanda və eyni anda yaradıldığına görə Adəm ilə bərabər olduğu fikrində idi, bu səbəbdən də Adəmə tabe olmağı şiddətlə rədd etmişdi, tanrıya qarşı çıxmış və cənnətdən uzaqlaşdırılmışdı. Bundan sonra tanrı Adəmin qabırğa sümüyündən Həvvanı yaradır.
Minix
Endrü Tanenbaum tərəfindən Operating Systems: Design & Implementation kitabının daha rahat başa düşülməsi üçün yaratdığı Əməliyyat sistemidir. Minixi yaradarkən professorun məqsədi dərslə birlikdə tələbələrinin praktikada da biliklərini tətbiq edə bilmələri idi. Buna görə də Tanenbaum Minixi inkişaf etdirmək üçün edilən təklifləri rədd etmiş və maksimum səviyyədə bu Əməliyyat sisteminin sadə qalmasına çalışmışdır. Minixin son versiyası (3.1.8) 4 oktyabr 2010-cu ildə yayımlanmışdır.
Pinin
Pinyin (pīnyīn) — çin yazısının ən çox istifadə olunan latın transkripsiyası sistemi. 1958-ci ildə qəbul edilmişdir, 1979-cu ildən isə bütün dünyada Çin yer və şəxs adlarının rəsmi latın transkripsiyası kimi istifadə olunur. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən bəyənilmişdir. Pinyində V hərfindən başqa bütün latın hərfləri, hətta Ü hərfi belə işlədilir.
Pirit
Pirit (kükürd kolçedanı, dəmir kolçedanı) — kubik sinqoniya. Rast gəlmə tezliyi şkalası: hər yerdə rast gələn. == Növ müxtəliflikləri == Kobaltpirit, nikelli pirit, mərgümüşlü pirit. == Xassələri == Rəng – açıq bürüncü-sarı, tez-tez oksidləşmə rəngləri alır; Mineralın cizgisinin rəngi – qara; Parıltı – güclü metal; Şəffaflıq – qeyri-şəffaf; Sıxlıq – 4,9–5,2; S – 6–6,5; Ayrılma – {100} və {111} üzrə qeyri-mükəmməl; Sınıqlar – qabıqvari; Başqa xassələr – zəif elektrik keçiricisidir; termoelektrik xassəsi var; bəzən detektor xassələri təzahür edir; Morfologiya – kristallar: heksaedrik, pentaqon-dodekaedrik, hərdənbir oktaedrik, bəzən burulmuş; heksaedr üzləri üzrə kobud, başqa üzlər üzrə isə nazik ştrixlərin olması ilə səciyyələnir; İkiləşmə: {110} və {111} üzrə təmas və qarşılıqlı nüfuzetmə; Mineral aqreqatları: bütöv dənəvər kütlələr, müxtəlif süxurlarda püruzlar, böyrək- və salxımvari aqreqatlar; konkresiyalar, sekresiyalar, stalaktitlər, bəzən – druzalar, pirrotin, maqnetit, hematit və üzvi qalıqlar üzrə psevdomorfozalar, markazit üzrə paramorfozalar, isti bulaqların çöküntülərində qabıq, qaysaq və nazik təbəqələr. == Mənşəyi və yayılması == Ən geniş yayılmış sulfid olub, müxtəlif genetik tipli filiz və süxurlarda rast gəlir. Piritin ən iri yığınları hidrotermal-çökmə və hidrotermal-metasomatik kükürd kolçedanı, mis-kolçedan və kolçedan-polimetal obyektlərində yerləşir. Kobaltpirit isə geniş miqyasda Mərkəzi Afrikanın stratiform tipli mis yataqlarında yayılmışdır. Skarnlar və maqnetit filizləri üzrə inkişaf edən sulfidlərlə sıx assosiasiyada kontakt-metasomatik yataqlarda rast gəlir. Daş kömürlər içərisində, həmçinin çökmə mənşəli dəmir, manqan və alüminium filizlərində və çökmə süxurlarda qeyd olunur. Aksessor mineral kimi püskürmə süxurlarda müşahidə edilir.
Qanit
Qallium nitrat — mineral, alümoşpinellər qrupu. Qrupun digər mineralları (şpinel, hersinit, qalaksit) ilə izomorf sıralar yaradır. Al qismən Fe3+, Cr, Mn3+ ilə əvəz olunur. Kubik kristalları oktaedrik, yaxud dodekaedrik. İkiləşmə şpinel qanunu {111} üzrə olur. Ayrılma {111} üzrə qeyri-mükəmməl. Aqreqat: tək-tək dənələr. Tünd-yaşıl, bozumtul-yaşıl, göyümtül-qara, bəzən sarı və ya qonur. Cizgisi boz, bozumtul-yaşıl. Parıltı: şüşəli, yağlı.
Qınıq
Qınıq boyu
Simit
Simit — suysamla qablı yumru formalı çörəklərə verilən ümumi ad. Türkiyə və Yunanıstanda geniş şəkildə istehlak edilən simitə Yunanıstanda kuluri (Yunanca: κουλούρι) deyilir. İzmir elində simit gevrek adıyla bilinir.(Bolqarıstanda 'gevrek' və Serbiyada 'çevrek' və Rumıniyada da 'covrigi' deyilir. Ehtimalla balkanlardan İzmirə gələn immiqrantların təsiriylə simitə 'gevrek' deyilir.) Ümumiyyətlə tək istehlak edilən simit, nahar üçün seçildiyində pendir, çay və ya cemlə birlikdə də yeyilə bilər. İndiki vaxtda simit, müasir sobalarda və simit evlərində hazırlanıb satıla bildiyi kimi prospekt və küçələrdə satıcılıq edən səyyar satıcılar tərəfindən bir əl avtomobili içində də satılar.
Sinif
Sinif (class) – obyekt-yönlü proqramlaşdırmada: bir anlayış çərçivəsində mövcud ola bilən və spesifik xarakterli elementlər qrupunu (obyektləri) təsvir edən ümumiləşdirilmiş kateqoriya. Proqramın siniflər konsepsiyasını insanların gündəlik həyatda, çox zaman şüuraltı istifadə etdikləri müxtəlif növ təsnifatlarla müqayisə etmək olar; örnək olaraq maddi dünyanın strukturunu müəyyən edən məlum “heyvan”, “bitki” və “mineral” kateqoriyalarını göstərmək olar. Proqramın sinifləri kimi bu kateqoriyalar da, onlara daxil olan obyektlərin tiplərini və onların davranış üsullarını müəyyən edir. Obyekt-yönlü proqramlaşdırmada siniflərin təyin olunması, C və Pascal kimi dillərdə tiplərin təyin olunması ilə oxşardır. == Ədəbiyyat == İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.
Sinir
Sinir (lat. nervus qısa N.; cəmdə nervi; qısa Nn.) sinir liflərinin mərkəzi sinir sistemi xaricində toplanmasından əmələ gəlir. Müəyyən miqdar sinir lifləri bir yerə toplaşaraq sinir dəstələri əmələ gətirir; binlar xaricdən lat. endoneurium adlanan nazik birləşdirici toxuma qişası ilə örtülü olur. Kiçik sinir dəstələri də bir yerə toplaşıb böyük sinir dəstələri təşkil edir; bunlar da lat. perineurium deyilən birləşdirici toxuma qişası ilə əhatə olunmuşdur. Böyük sinir dəstələri öz növbəsində bir yerə toplaşaraq sinir – lat. nervus, ya sinir kötüyü – lat. truncus nervosus əmələ gətirir. Hər bir sinir xaricdən lat.
İvrit
İvrit dili, həmçinin ibri dili və ya ibrani dili (ivr.: עִבְרִית, ʿĪvrīt, tələffüzü [ivˈʁit] ( dinlə) və ya [ʕivˈrit] ( dinlə); səm.: ࠏࠁࠓࠉࠕ) — sami dillərinin Kənan dilləri qrupuna daxil olan dil. 1948-ci ildən İsrailin rəsmi dilidir. E.ə. II–I minilliklərdə Fələstin yəhudiləri bu dildə danışırdılar. Qədim yəhudi dilinin mühüm abidəsi olan "Əhdi-ətiq"in ən qədim hissəsi e.ə. XIII–XII əsrlərə aiddir. Eramızın əvvəlindən arami dilinin sıxışdırdığı ivrit dili mədəniyyət və din dili kimi qalmışdı. Orta əsrlərdən bədii, fəlsəfi, elmi və dini ədəbiyyat dilidir. XIX əsrin sonundan XX əsrin əvvəlindən yenidən danışıq dili kimi istifadə olunur. Müasir ivrit dili qədim yəhudi dilinin morfoloji xüsusiyyətlərini saxlamaqla, semantik və sintaktik cəhətdən idiş və digər german, Habelə slavyan dillərinin təsirinə məruz qalmışdır.
Şınıx
Şınıx (Gədəbəy) — Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunda kənd. Şınıx bələdiyyəsi — Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunda bələdiyyə. Şınıx (Borçalı) — Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, indiki Allahverdi (Tumanyan) rayonunda kənd.
Sağ limit (sol limit)
Funksiyanın sağ (sol) limiti-əgər ixtiyari ε > 0 {\displaystyle \varepsilon >0} üçün elə δ > 0 {\displaystyle \delta >0} varsa ki, ixtiyari x ∈ ( a , a + δ ) ( x ∈ ( a − δ , a ) ) {\displaystyle x\in (a,a+\delta )(x\in (a-\delta ,a))} üçün | f ( x ) − b | < ε {\displaystyle |f(x)-b|<\varepsilon } olsun, onda deyirlər ki, b {\displaystyle b} ədədi y = f ( x ) {\displaystyle y=f(x)} funksiyasının α {\displaystyle \alpha } nöqtəsində sağ (sol) limitidir. Funksiyanın sağ (sol) limiti lim x → a + 0 f ( x ) = b ( lim x → a − 0 f ( x ) = b ) {\displaystyle \lim _{x\to {a+0}}f(x)=b(\lim _{x\to {a-0}}f(x)=b)} , yaxud f ( a + 0 ) ( f ( a − 0 ) ) {\displaystyle f(a+0)(f(a-0))} kimi işarə olunur. Məsələn, f ( x ) = 1 1 + e 1 x {\displaystyle f(x)={\frac {1}{1+e^{\frac {1}{x}}}}} funksiyası üçün lim x → 0 + 0 f ( x ) = 0 , lim x → 0 − 0 f ( x ) = 1 {\displaystyle \lim _{x\to 0+0}f(x)=0,\lim _{x\to 0-0}f(x)=1} . f(a+0)=f(a-0) şərti limitinin varlığı üçün zəruri və kafi şərtdir. == Sağ limit, sol limit necə tapılır? == Sağ və sol limitlər funksiyanın x dəyəri müəyyən bir dəyərə yaxınlaşdıqda onun dəyərinin nə olacağını müəyyənləşdirir. Funksiyanın sağ və sol hədlərini tapmaq üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirə bilərsiniz: 1. Sağ Limit (x → a+): — Əgər funksiyanın x qiyməti a qiymətinə, x qiyməti isə a-dan sağa yaxınlaşırsa, onda doğru həddi tapılır. — Düzgün həddi tapmaq üçün funksiyanın a-dan bir qədər böyük olan x dəyərlərinə yaxınlaşmasına icazə verin (məsələn, a + ε, burada ε kiçik müsbət qiymətdir). — Bu yaxınlaşan x dəyərlərinə uyğun gələn funksiya dəyərlərini hesablayın və bu dəyərlərin sərhədlərini yoxlayın.
Alfred Binet
Alfred Binet (8 iyul 1857[…], Nitsa, Sardiniya krallığı – 18 oktyabr 1911[…], Paris) — fransız psixoloqu. == Həyatı == Hüquq təhsili almış, nevrologiya, gistologiya və s. elmlərlə məşğul olmuşdur. Fransada ilk eksperimental psixologiya laboratoriyasının (Sorbonna, 1889), Fransanın başlıca psixologiya jurnalına çevrilən illik “Ľ Année psychologique” (1894) məcmuəsinin yaradıcılarından biridir (Bine 1894–1911 illərdə jurnala rəhbərlik etmişdir). Şüurun patologiyası, beyin yorğunluğu problemləri, təlqin, qrafologiya və s. sahələrdə elmi araşdırmaların müəllifi olan Binet ali psixi funksiyaların öyrənilməsində ilk dəfə eksperimental metodları tətbiq etmiş, təfəkkürün tədqiqi üçün sorğu vərəqəsi, testlər, kliniki söhbətlər kimi bir sıra yeni üsullar işləyib hazırlamış və onları təkmilləşdirmişdir. == Fəaliyyəti == 20-ci əsrin əvvəllərində T. Simonla birlikdə Bine uşaqlarda yaddaşı, diqqəti, düşüncəni öyrənmək üçün bir sıra eksperimentlər aparmış və onların əsasında ilk intellekt testləri yaratmışdır; əqli cəhətdən zəif uşaqların xüsusi məktəblərə seçilib göndərilməsi məsələsini həll etməyə çalışaraq, intellekt inkişafı cədvəlini (Bine – Simon cədvəli) və müvafiq ölçmələr üçün sadə sınaqlar sistemini işləyib hazırlamışdır; bu proseduranın əsasını xronoloji və əqli yaşın fərqliyi ideyası təşkil edirdi. Cədvəlin yeni variantında (Stenford – Bine cədvəli, 1911) əqli inkişafın səviyyəsi intellekt əmsalını hesablamaqla müəyyənləşdirilir. Bine testləşdirmə hərəkatınınbanisi dir; onun testlərindən bir sıra ölkələrdə geniş istifadə edilmişdir.
Azan sinir
Azan sinir - (lat. Nervus vagus). 10-cu cüt kəllə-beyin siniri. Parasimpatik sinir sisteminin ən böyük siniri olub, demək olar ki əksər daxili orqanların innervasiyasında iştirak edir. Qarın boşluğunda yoğun bağırsağın çəmbər bağırsaq hissəsində Kannon-Böhm nöqtəsinə qədər bütün daxili orqanları innervasiya edir.
Barmaqvari finik
Barmaqvari finik və ya xurma == Təbii yayılması: == Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadası, Cənubi İran, Əfqanıstan və Pakistanın quraqlıq, subtropik vilayətlərində təbii halda yayılmışdır. == Botaniki təsviri: == Hündürlüyü 20-30 metrə çatır. Gövdəsi hamar, düz olmaqla 30 sm diametirindədir. Üzəri yarpaq saplaqlarının qflıqlarıilə örtülmüşdür. Torpağın səthində güvdədən çoxlu pöhrələr verir. Yarpaqları lələkvari olub, gövdənin yuxarı hissəsində toplanır.Finik gövdəsinin ən açağı yarpaqlarının kənarlarında iynələr vardır; lələkvari yarpaqlarının uzunluğu 6 m-ə qədər olub, təxminən 5 ildən sonra formalaşır. Yarpaqcıqlar möhkəm, xətvari, neştərvari, 20- 30 sm uzunluğundadır. Yarpaq saplağı uzun, nazik boz- yaşıl rəngdədir.Çiçəyi qoltuq çiçək qrupunda toplanmışdır. Çiçək saplağının uzunluğu 1-1,2 m-dir.Meyvəsi 2.5-dən 5-6 sm uzunluğunda, ətli, uzunsov yumurtavari formadadır.Toxumu tünd qəhvəyi rəngdə, 1,5-2 sm uzunluğundadır.Toxumla asanlıqla çoxalır. == Ekologiyası: == Finik çox işıq tələb edir.