Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AYAQ

  qıç

  Tam oxu »
 • AYAQALTI

  palaz — həsir — xalça

  Tam oxu »
 • AYAQQABI

  çəkmə — tufli

  Tam oxu »
 • AYAQLAMA

  gəzmə — dolaşma

  Tam oxu »
 • AYAQLAMA

  tapdalama — əzmə — basma

  Tam oxu »
 • AYAQLAMAQ

  tapdalamaq — əzmək — basmaq

  Tam oxu »
 • AYAQLAMAQ

  gəzmək — dolaşmaq

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMA

  uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMA

  bərabərləşmə — yerimə

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMA

  yarışma — çalışma

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMAQ

  yarışmaq — çatmaq

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMAQ

  bərabərləşmək — yerimək

  Tam oxu »
 • AYAQLAŞMAQ

  uyğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • AYAQSIZ

  qıçsız — çolaq

  Tam oxu »
 • AYAQÜSTÜ

  oturmadan — tələsik — ötəri

  Tam oxu »
 • AYAQÜSTÜLÜK

  tələsiklik — ötərilik

  Tam oxu »
 • AYAQYALIN

  çılpaq — lüt

  Tam oxu »
 • AYAQYOLU

  abdəstxana — rahatxana — tualet

  Tam oxu »
 • AYAMA

  ləqəb

  Tam oxu »
 • AYAZ

  şaxta — soyuq

  Tam oxu »
 • AYAZILIQ

  şaxtalıq — soyuqluq

  Tam oxu »
 • AYAZIMA

  yaxşılaşma — sağalma

  Tam oxu »
 • AYAZIMA

  üşümə — donma

  Tam oxu »
 • AYAZIMA

  açılma — təmizlənmə — aydınlaşma

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  açılmaq — təmizlənmək — aydınlaşmaq

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  yaxşılaşmaq — sağalmaq

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  üşümək — donmaq

  Tam oxu »
 • AYAZLI

  şaxtalı — soyuq

  Tam oxu »
 • AYAZLIQ

  açıqlıq — aydınlıq

  Tam oxu »
 • AYDIN

  aşkar — məlum — açıq — bəlli

  Tam oxu »
 • AYDIN

  açıq — təmiz

  Tam oxu »
 • AYDIN

  işıqlı — nurlu — parlaq

  Tam oxu »
 • AYDIN

  işıqlı — aylı

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMA

  işıqlanma — nurlaşma — parlama

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMA

  işıqlaşma — açılma

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMA

  aşkarlaşma — müəyyənləşmə

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMAQ

  işıqlaşmaq — açılmaq

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMAQ

  işıqlaşmaq — nurlanmaq — parlamaq

  Tam oxu »
 • AYDINLAŞMAQ

  aşkarlaşmaq — müəyyənləşmək

  Tam oxu »
 • AYDINLIQ

  işıq — nur

  Tam oxu »
 • AYDINLIQ

  aşkarlıq — müəyyənlik — məlumluq — bəllilik

  Tam oxu »
 • AYIB

  qüsur — nöqsan

  Tam oxu »
 • AYIB

  biabırçılıq

  Tam oxu »
 • AYIBLI

  qüsurlu — nöqsanlı

  Tam oxu »
 • AYIBSIZ

  qüsursuz — nöqsansız

  Tam oxu »
 • AYIBSIZLIQ

  nöqsansızlıq — qüsursuzluq

  Tam oxu »
 • AYIDÖŞƏYİ

  qıjı

  Tam oxu »
 • AYIQ

  sərvaxt

  Tam oxu »
 • AYIQ-SAYIQ

  gözüaçıq

  Tam oxu »
 • AYIQLIQ

  sərvaxtlıq

  Tam oxu »