Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • Ü

  Ü, ü the 29th letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • ÜÇ

  sy. three; iyirmi ~ twenty-three; otuz ~ thirty-three

  Tam oxu »
 • ÜÇ-ÜÇ

  sy. in threes

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQ

  I. i. tripot II. s. three-legged; ~ kətil / taburet three-legged stool

  Tam oxu »
 • ÜÇAYAQLI

  s. bax üçayaq II

  Tam oxu »
 • ÜÇAYLIQ

  s. 1. (vaxt) (i.s.) of three months; three-month; 2. (yaş) three-month-old; ~ uşaq three-month-old baby

  Tam oxu »
 • ÜÇBARMAQ

  s. three-fingered; elm. zool. tridactylous

  Tam oxu »
 • ÜÇBARMAQLI

  s. bax üçbarmaq

  Tam oxu »
 • ÜÇBARMAQLILIQ

  i. the state of being threefingered

  Tam oxu »
 • ÜÇBİR

  z. in three

  Tam oxu »
 • ÜÇBİR-ÜÇBİR

  z. bax üçbir

  Tam oxu »
 • ÜÇBUCAQ

  I. i. riyaz. triangle II. s. riyaz. triangular; threecorner(ed)

  Tam oxu »
 • ÜÇBUCAQLI

  s. bax üçbucaq

  Tam oxu »
 • ÜÇCƏ

  sy. only three, just three

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİ

  s. three-volume; ~ lüğət three-volume dictionary

  Tam oxu »
 • ÜÇCİLDLİLİK

  i. the state of being three-volume

  Tam oxu »
 • ÜÇÇARXLI

  s. three-wheeled; ~ araba threewheeled cart

  Tam oxu »
 • ÜÇÇARXLILIQ

  i. the state of being three-wheeled

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏBİR

  sy. one third

  Tam oxu »
 • ÜÇDİLLİ

  s. trilingual; (lüğət və s.) triglot; ~ katib (üç dildə danışa bilən) trilingual secretary

  Tam oxu »
 • ÜÇDİLLİLİK

  i. the state of being trilingual / triglot

  Tam oxu »
 • ÜÇDORLU

  s. three-masted; ~ gəmi threemaster

  Tam oxu »
 • ÜÇƏSASLI

  s. kim. tribasic

  Tam oxu »
 • ÜÇFAİZLİ

  s. three-per-cent (attr.)

  Tam oxu »
 • ÜÇFAZALI

  s. three-phase; ~elektrik cərəyanı three-phase current

  Tam oxu »
 • ÜÇFAZALILIQ

  i. the state of having three-phase

  Tam oxu »
 • ÜÇGÖZ

  s. 1. (şkaf, qapı və s.) three leaved; ~ şkaf three-leaved wardrobe; 2. (mənzil) bax üçotaqlı

  Tam oxu »
 • ÜÇGÖZLÜ

  s. bax üçgöz

  Tam oxu »
 • ÜÇGUŞƏ

  s. bax üçbucaq

  Tam oxu »
 • ÜÇGUŞƏLİ

  s. bax üçbucaq

  Tam oxu »
 • ÜÇGÜNLÜK

  s. three-day; (i.s.) of three days; ~ müddət ərzində in / within three days; ~ iş work of three days

  Tam oxu »
 • ÜÇHECALI

  i. qram. trisyllabic; ~ söz trisyllable

  Tam oxu »
 • ÜÇHECALILIQ

  i. qram. the state or quality of being trisyllabic

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏDLİ

  s. riyaz. trinomial; ~ tənlik trinomial equation

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏDLİLİK

  i. riyaz. the state of being trinomial

  Tam oxu »
 • ÜÇHƏFTƏLİK

  i. (vaxta dair) (i.s.) of three weeks; three-week; (yaşa aid) three-weekold; ~ uşaq three-week-old baby, baby of three weeks

  Tam oxu »
 • ÜÇHİSSƏLİ

  s. three-part, (i.s.) of three parts

  Tam oxu »
 • ÜÇXƏTLİ

  s. three-line, three-lined

  Tam oxu »
 • ÜÇXƏTLİLİK

  i. the state of being three-lined

  Tam oxu »
 • ÜÇİLLİK

  s. (i.s.) of three-years, three-year; triennial; ~ bitki triennial

  Tam oxu »
 • ÜÇKÜNC

  s. bax üçbucaq

  Tam oxu »
 • ÜÇKÜNCLÜ

  s. three-cornered; ~ şlyapa threecornered hat

  Tam oxu »
 • ÜÇQAT

  s. 1. threefold, triple; ~ qayda riyaz. the rule of three; ~ ölçüdə threefold, treble; ~ cərgə triple row; ~ kanat (kəndir) threeply rope; 2

  Tam oxu »
 • ÜÇQATLI

  s. bax üçqat

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜK

  i. 1. (a group consisting of three men) tripartite; mus. trio; fortepiano üçlüyü pianoforte trio; simli alətlər üçlüyü string trio; 2

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜKDƏ

  z. three of; Onlar üçlükdə işlədilər Three of them worked together

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜLƏ

  s. bax üçlüləli

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜLƏLİ

  s. (silah və s.) three-barrelled

  Tam oxu »
 • ÜÇMANATLIQ

  i. three-manat note

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏCHULLU

  s. three unknown quantities

  Tam oxu »