Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • bədahətən

  irticalen

  Tam oxu »
 • bədbəxt tale

  kara yazı

  Tam oxu »
 • bədbin

  karamsar, kötümser

  Tam oxu »
 • bədən

  beden, gövde

  Tam oxu »
 • bədxərc

  savurgan

  Tam oxu »
 • bədrəftar

  geçimsiz

  Tam oxu »
 • bəh bəh

  bravo

  Tam oxu »
 • bəhanə

  vesile

  Tam oxu »
 • bəhbəhləmək

  pohpohlamak

  Tam oxu »
 • bəhs etmək

  bahsetmek

  Tam oxu »
 • bəla

  bela, çile

  Tam oxu »
 • bələdçi

  iletken

  Tam oxu »
 • bəli

  evet, olur

  Tam oxu »
 • bəlkə

  belki

  Tam oxu »
 • bəlli

  belli

  Tam oxu »
 • bənd

  baraj

  Tam oxu »
 • bəndə

  kul

  Tam oxu »
 • bəndləmək

  kenetlemek

  Tam oxu »
 • bənövşə

  menekşe

  Tam oxu »
 • bənövşə rəngi

  mor

  Tam oxu »
 • bənzəmək

  benzemek

  Tam oxu »
 • bərabər

  beraber, denk, eşit

  Tam oxu »
 • bəraət

  beraat

  Tam oxu »
 • bərbər

  berber

  Tam oxu »
 • bərəkət

  bereket

  Tam oxu »
 • bərk

  katı

  Tam oxu »
 • bəs

  kafi

  Tam oxu »
 • bəsdir

  kafi, yeter

  Tam oxu »
 • bəsit

  basit

  Tam oxu »
 • bəsləmək

  beslemek

  Tam oxu »
 • bəstələmək

  bestelemek

  Tam oxu »
 • bəy

  bay, bey, efendi

  Tam oxu »
 • bəyan etmək

  beyan etmek

  Tam oxu »
 • bəyanat

  beyanat, demeç

  Tam oxu »
 • bəyəm

  meğer

  Tam oxu »
 • bəyənmək

  beğenmek

  Tam oxu »
 • bəzəksiz

  yalın

  Tam oxu »
 • bəzəmə

  tezhip

  Tam oxu »
 • bəzənmək

  donanmak

  Tam oxu »
 • bəzi

  bazı

  Tam oxu »
 • bıçaq

  bıçak

  Tam oxu »
 • bığ

  bıyık

  Tam oxu »
 • biabır

  rezil

  Tam oxu »
 • biabır etmək

  azarlamak

  Tam oxu »
 • biabırçılıq

  rezalet

  Tam oxu »
 • bibər

  biber

  Tam oxu »
 • bibi

  hala

  Tam oxu »
 • bic

  düzenbaz, piç, sinsi

  Tam oxu »
 • biçarə

  gariban

  Tam oxu »
 • biçim

  biçim

  Tam oxu »