Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • dodaq

  dudak

  Tam oxu »
 • doğma

  öz

  Tam oxu »
 • doğmaq

  doğmak, doğurmak

  Tam oxu »
 • doğramaq

  doğramak

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  DOĞRU

  Tam oxu »
 • doğrudan

  gerçekten

  Tam oxu »
 • doğruluq

  hak

  Tam oxu »
 • doğrusu

  zaten

  Tam oxu »
 • doğulmaq

  doğmak

  Tam oxu »
 • doğum

  doğum

  Tam oxu »
 • doktor

  doktor, tabip

  Tam oxu »
 • doqmatik

  yobaz

  Tam oxu »
 • dolab

  dolap

  Tam oxu »
 • dolamaq

  dolamak

  Tam oxu »
 • dolanma

  geçim

  Tam oxu »
 • dolanmaq

  dolanmak, geçinmek

  Tam oxu »
 • dolaşıq

  girift

  Tam oxu »
 • dolaşmaq

  dolaşmak

  Tam oxu »
 • dolayı

  dolayı

  Tam oxu »
 • dolma

  dolma, sarma

  Tam oxu »
 • dolmaq

  dolmak

  Tam oxu »
 • dolu

  dolu, komple

  Tam oxu »
 • doluşmaq

  doluşmak

  Tam oxu »
 • donanma

  donanma

  Tam oxu »
 • dondurma

  dondurma

  Tam oxu »
 • donmaq

  donmak

  Tam oxu »
 • donuz

  domuz

  Tam oxu »
 • dopdolu

  hıncahınç

  Tam oxu »
 • dost

  arkadaş, dost

  Tam oxu »
 • dovşan

  tavşan

  Tam oxu »
 • doymaq

  doymak

  Tam oxu »
 • doyunca

  tıka basa

  Tam oxu »
 • dönək

  dönek

  Tam oxu »
 • dönmə

  devir, viraj

  Tam oxu »
 • dönmək

  dönmek, dönüşmek

  Tam oxu »
 • dörddə bir

  çeyrek

  Tam oxu »
 • döşək

  döşek

  Tam oxu »
 • döşəmə

  taban

  Tam oxu »
 • döşəmək

  döşemek

  Tam oxu »
 • dövlət

  devlet

  Tam oxu »
 • dövr

  çağ, devir, dönem

  Tam oxu »
 • dövrə

  devre, dönem

  Tam oxu »
 • dövri

  süreli

  Tam oxu »
 • döymə

  dayak

  Tam oxu »
 • döymək

  dövmek

  Tam oxu »
 • döyünmək

  dövünmek

  Tam oxu »
 • dözmək

  katlanmak

  Tam oxu »
 • dözüm

  hoşgörü, tahammül, tolerans

  Tam oxu »
 • dözümlü

  dayanıklı, metin

  Tam oxu »
 • dua

  dua, fatiha

  Tam oxu »