Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • gibrid

  melez

  Tam oxu »
 • gic

  enayi

  Tam oxu »
 • gicişmə

  uyuz

  Tam oxu »
 • gicitikən

  ısırgan

  Tam oxu »
 • gilas

  kiraz

  Tam oxu »
 • girici

  girişken

  Tam oxu »
 • girinti

  girinti

  Tam oxu »
 • giriş

  giriş

  Tam oxu »
 • girişmək

  girişmek

  Tam oxu »
 • girmək

  girmek

  Tam oxu »
 • girov

  haciz, ipotek

  Tam oxu »
 • girov götürmək

  haczetmek

  Tam oxu »
 • gizləmək

  gizlemek

  Tam oxu »
 • gizlətmək

  saklamak

  Tam oxu »
 • gizli

  gizli, illegal, saklı

  Tam oxu »
 • göbək

  göbek

  Tam oxu »
 • göbələk

  mantar

  Tam oxu »
 • göl

  göl

  Tam oxu »
 • gömmək

  gömmek

  Tam oxu »
 • gömrük

  gümrük

  Tam oxu »
 • göndərmək

  göndermek

  Tam oxu »
 • görə

  diye, göre

  Tam oxu »
 • görkəmli

  görkemli, gösterişli

  Tam oxu »
 • görmək

  görmek

  Tam oxu »
 • görsənmək

  gözükmek

  Tam oxu »
 • görsətmək

  göstermek

  Tam oxu »
 • görükmək

  gözükmek

  Tam oxu »
 • görünmək

  gözükmek

  Tam oxu »
 • görüntü

  görüntü

  Tam oxu »
 • görünüş

  görünüş

  Tam oxu »
 • görünüşdə

  görünüşte

  Tam oxu »
 • görüş

  görüş, randevu, telakki, vuslat

  Tam oxu »
 • görüşmə

  temas

  Tam oxu »
 • götürmək

  götürmek

  Tam oxu »
 • gövdə

  gövde

  Tam oxu »
 • gövşək

  gevşek

  Tam oxu »
 • gövşəmək

  gevşemek

  Tam oxu »
 • göy

  gök, gök yüzü

  Tam oxu »
 • göy qurşağı

  gök kuşağı

  Tam oxu »
 • göyərçin

  güvercin

  Tam oxu »
 • göyərmək

  morarmak

  Tam oxu »
 • göyərtisatan

  manav

  Tam oxu »
 • göz

  çekmece, göz

  Tam oxu »
 • göz bəbəyi

  göz bebeği

  Tam oxu »
 • göz dustağı

  göz hapsi

  Tam oxu »
 • göz gəzdirmək

  göz atmak

  Tam oxu »
 • göz qamaşdırmaq

  göz kamaştırmak

  Tam oxu »
 • göz qırpımı

  lahza

  Tam oxu »
 • göz yaşı

  göz yaşı

  Tam oxu »
 • gözə girmə

  gösteriş

  Tam oxu »