Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • yə'ni

  yani

  Tam oxu »
 • yığılmaq

  birikmek

  Tam oxu »
 • yığın

  yığın

  Tam oxu »
 • yığıncaq

  meclis, toplantı

  Tam oxu »
 • yığışmaq

  üşüşmek

  Tam oxu »
 • yığma

  karma

  Tam oxu »
 • yığmaq

  yığmak

  Tam oxu »
 • yıxılmaq

  düşmek

  Tam oxu »
 • yıxmaq

  yıkmak

  Tam oxu »
 • yırtıq

  yırtık

  Tam oxu »
 • yırtmaq

  yırtmak

  Tam oxu »
 • yiyelik

  iyelik

  Tam oxu »
 • yoğun

  yoğun

  Tam oxu »
 • yoğunlaşmaq

  yoğunlaşmak

  Tam oxu »
 • yoğurmaq

  yoğurmak

  Tam oxu »
 • yoğurt

  yoğurt

  Tam oxu »
 • yox

  bilakis, değil, yok

  Tam oxu »
 • yox olmaq

  yitmek

  Tam oxu »
 • yoxlama

  kontrol, prova, yoklama

  Tam oxu »
 • yoxsul

  fakir, yoksul

  Tam oxu »
 • yoxuş

  yokuş

  Tam oxu »
 • yol

  yol

  Tam oxu »
 • yol azugəsi

  yolluk

  Tam oxu »
 • yol hərəkəti

  trafik

  Tam oxu »
 • yol xərci

  yolluk

  Tam oxu »
 • yola getmək

  uyuşmak

  Tam oxu »
 • yola getməyən

  geçimsiz

  Tam oxu »
 • yola salmaq

  uğurlamak

  Tam oxu »
 • yolagetməz

  huysuz

  Tam oxu »
 • yolçu

  yolcu

  Tam oxu »
 • yoldaş

  arkadaş, eş, yoldaş

  Tam oxu »
 • yolkəsən

  harami

  Tam oxu »
 • yollamaq

  yollamak

  Tam oxu »
 • yonmaq

  yontmak

  Tam oxu »
 • yorğan

  yorgan

  Tam oxu »
 • yormaq

  yormak

  Tam oxu »
 • yorulmaq

  yorulmak

  Tam oxu »
 • yozmaq

  yormak

  Tam oxu »
 • yön

  yön

  Tam oxu »
 • yönəlmək

  yönelmek

  Tam oxu »
 • yubanmaq

  gecikmek

  Tam oxu »
 • yuxarı

  yukarı

  Tam oxu »
 • yuxu

  düş, uyku

  Tam oxu »
 • yuxulamaq

  dalmak

  Tam oxu »
 • yumaq

  yumak

  Tam oxu »
 • yummaq

  yummak

  Tam oxu »
 • yumor

  mizah

  Tam oxu »
 • yumruq

  yumruk

  Tam oxu »
 • yumşaq

  yumuşak

  Tam oxu »
 • yumşaqlıq

  müsamaha

  Tam oxu »