bahalanmaq

pahalanmak

baha
bahar

Digər lüğətlərdə