bahar

bahar, ilkbahar

bahalanmaq
baxmaq

Digər lüğətlərdə