BAY

I
(Qazax)
xoşbəxt
◊ Bay olmax (Qazax) – xoşbəxt olmaq. – Səni görüm balaların bay olsun; – Pis adam bay olmasın
II
(Gəncə)
ərköyün. – Kərim oğlunu çox bay böyüdür, sora munun zərəlini çəkəjəx’
BAVAT
BAYATILAMAX

Значение слова в других словарях