BAY

bay1

n I kürən at

n II 1. hürüş, hürmə, it səsi; 2. qovulub əldən salınmış heyvanın vəziyyəti; 3. məc. çıxılmaz vəziyyət; an animal at ~ qovularaq çıxılmaz vəziyyətə salınmış vəhşi heyvan; to be / to stand at ~ çıxılmaz vəziyyətdə qalmaq / olmaq; to bring / to drive to ~ 1) qovub əldən salmaq (vəhşi /yırtıcı heyvan); 2) divara dirəmək, çətin / çıxılmaz vəziyyətə salmaq

n III 1. coğ. buxta (kiçik körfəz), körfəz; 2. dirsək (dağda, çayda)

n IV 1. dəfnə ağacı; 2. pl dəfnə çələngi

bay2

adj I kəhər; ~ horse kəhər at

adj II dəfnə; ~ leaf dəfnə yarpağı; ~ tree dəfnə ağacı

bay3

v 1. hürmək; 2. itlə təqib etmək (vəhşi heyvam); gəmişdirmək; 3. dəf etmək, var gücü ilə müdafiə olunmaq;

◊ to ~ at the moon aya hürmək; mənasız işlə məşğul olmaq

BAWLER
BAYONET

Значение слова в других словарях