CÜZ

\[جز \]– parça, hissə. Çoxluğun hissələrindən biri cüzdür. Küll halında olan bir şeyin hissələrindən biri; hissə, qisim, parça. Ümumi mənada isə çoxluğun tərkib hissələrindən biri, yaxud onu təşkil edənlərdən biri deməkdir. Quran-i Kərimin bölünmüş surə-lərinə də cüz deyilir. Quran otuz cüzdən ibarətdir.
CÖVHƏR
CÜZİ

Значение слова в других словарях