CÜZ

CÜZ (din.) Quranın bir cüzünü də əmmaməsiz mollacıqdan istədim və açdım, başladım oxumağa (C.Məmmədquluzadə); HİSSƏ Həmin surəni oxudum və Quranın hissəsini öpdüm.. (C.Məmmədquluzadə).

CÜYÜR
CÜZİ

Значение слова в других словарях