CƏMİYYƏT

CƏM’İYYƏT, CƏMİYYƏT

ə. 1) toplantı, bir yerə yığılma; 2) təşkilat, ittifaq; 3) heyət, məclis. Cəmiyyəti-xatir fikrin toplanması, fikrin bir yerdə olması; cəmiyyəti-xeyriyyə xeyriyyə cəmiyyəti.

CƏMİLULLİQA
CƏMİYYƏTGAH

Значение слова в других словарях