CAHANŞÜMUL

s. world, world-wide; universal; ~ əhəmiyyət universal importance; bu kəşfin ~ əhəmiyyəti the world importance of this invention; ~ şöhrət worldwide fame

CAHANGİR
CAHIL

Digər lüğətlərdə