CİDD-CƏHD

i. zeal, fervour, ardour; amer. ardor, diligence; assiduity; ~lə işləmək to work with zeal / diligence; ~ etmək / göstərmək to endeavour, to be* zealous / diligent

CİDALAŞMAQ
CİDDİ

Digər lüğətlərdə