DÜKANÇI

i. shop-keeper

DÜKANBAZAR
DÜKANÇILIQ

Digər lüğətlərdə