dığırlanmaq

dığırlanmaq
dığırlanma
dığırlatma

Digər lüğətlərdə