dəfə

is. fois f ; bu ~ cette fois ; iki ~ deux fois ; gələn ~ une autre fois

ata. söz. Yüz ~ ölç, bir ~ biç N’entreprends rien sans avoir mesuré les choses

dəfçalan
dəfələrlə

Digər lüğətlərdə