DAĞINTI

i. 1. destruction, demolition; tam ~ complete / utter destruction; yanğın ~sı destruction by fire; küçənin ~ları demolitions of the street; 2. (əmlak və s.) plunder, plundering, misappropriation

DAĞINIQLIQ
DAĞINTILIQ

Digər lüğətlərdə