DADAŞ

Dədə sözünün dəyişmiş (əzizləmə mənasında) formasıdır. Müqayisə et: Abış, Məmiş, qaqaş.Bunu “qardaş” kimi yozanlar da var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DADANMAQ
DADIQ

Digər lüğətlərdə