DEFORMASİYA

i. deformation

DEFİSİTLİK
DEGENERASİYA

Digər lüğətlərdə