DİDAKTİKA

i. didactics; ~nın əsas prinsipləri first principles of didactics

DİDAKTİK
DİDDİRMƏK

Digər lüğətlərdə