DİDAKTİK

s. didactic; əsas ~ prinsiplər first principles of didactics

DİBSİZ
DİDAKTİKA

Digər lüğətlərdə