DİDAKTİKA

\[alm. Didaktik; fr. Didactique; ing. Didactics; lat. Didactica; yun. Didaskein – öyrənmək; osm. tr. fenn-i talim ü tedris\] – öyrətmə sənti, təlim elmi. Tərbiyənin təlim ilə bağlı olan fəsli.
DİAMAT
DİKTATURA

Digər lüğətlərdə