DOĞRULTMAQ

f. 1. to justify (d.); ümidi ~ to justify hope; bir kəsin etimadını ~ to justify smb.’s confidence / trust; özünü ~ to justify oneself; 2. (nəzəriyyə, metod və s.) to prove its value; özünü təcrübədə ~ to demonstrate its value in practice; xərcini ~ to pay* the expenses; Nəzəriyyə özünü doğrultdu The theory proved to be correct

DOĞRULMAQ
DOĞRULUQ

Digər lüğətlərdə