doğub-törətmək

doğub-törətmək
doğub-törətmə
doğulma

Digər lüğətlərdə