Dolamaçarx

keçmişdə neft quyularının qazılmasında istifadə olunan quyuağzı avadanlıq.
Dizel yanacağı
Duzsuzlaşdırma

Digər lüğətlərdə