EHKAMÇILIQ

i. dogmatism

EHKAMÇI
EHKAMPƏRƏST

Digər lüğətlərdə