ELEKTRİK

\[yun.\] элекрик (1. материядин электронрикай, позитронрикай ва мс. ибарат тир форма; 2. электроэнергия; элекричество; электроэнергиядикай гьасил жедай экв; // электрикдалди кӀвалахдай (мес. мотор, пич); электрик гьасил ийидай, электрический, электрик, мес. станция).
ELEKTRİK
ELEKTRİKLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə