ELEKTRİK

1. электричество; 2. электрический;
ELÇİLİK
ELEKTRİKÇƏKƏN

Digər lüğətlərdə