ELEKTRİK

I. i. electricity; (işıq) electric light; ~ vasitəsilə by electricity

II. s. electric; ~ cərəyanı electric current; ~ lampası electric bulb; ~ qatarı electric train; ~ boşalması fiz. electric charge; ~ batareyası electric battery; müsbət ~ yükü positive electricity; mənfi ~ yükü negative electricity; ~ saatı electric clock; ◊ ~ stulu electric chair; ~ stansiyası (electric) power station / plant

III. i. (mütəxəssis) electrician

ELEKTRİÇKA
ELEKTRİKÇƏKƏN

Digər lüğətlərdə