elektrikkeçirmə

elektrikkeçirmə
elektrikgötürücülük
elektrikköçürmə

Digər lüğətlərdə