empirik

1) is. fəls. empirirste m (mütəxəssis) ; 2) sif. fəls. empirique adj

emosiya
empiriokritisizm

Digər lüğətlərdə