ETǗD

[ fr. ]
1. Bir əsərin ilk qarası, eskizi.
Ulduz azad vaxtlarını daima ən kiçik otağında həvəskarı olduğu rəssamlığa sərf edər, müxtəlif etüdlər işlərdi. Ə.Məmmədxanlı.

2. Ayrıca bir məsələyə həsr olunmuş kiçik ədəbi əsər. Bioqrafik etüdlər. Tənqidi etüd.
3. Məşq (musiqidə, səhnədə, şahmatda və s.-də).
4. Virtuoz mahiyyətində olan kiçik musiqi əsəri.
Süita şəklində yazılmış çoxhissəli musiqi əsərlərinə bəzən “eskiz” və ya “etüd” adı da verilir. Ə.Bədəlbəyli.

ETRÜSK
EV

Значение слова в других словарях