ETNOQRAFİK

s. ethnographic(al)

ETNOQRAF
ETNOQRAFİYA

Digər lüğətlərdə