FEDERASİYA

сущ. федерация:
1. форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований, обладающих определенной юридической и политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство
2. государство, организованное на федеральных началах. Zaqafqaziya federasiyası истор. Закавказская федерация; Rusiya Federasiyası Российская Федерация
2. союз, объединение нескольких общественных организаций. Ümumdünya demokratik gənclər federasiyası Всемирная федерация демократической молодежи, Ümumdünya qardaşlaşmış şəhərlər federasiyası Всемирная федерация породненных городов, Beynəlxalq futbol federasiyası Международная федерация футбола (ФИФА)
FEDERALİZM
FEDERATİV

Digər lüğətlərdə