FEDERASİYA

i. federation; Rusiya Federasiyası The Russian Federation; Ümumdünya Demokratik Gənclər ~sı The World Federation of Democratic Youth; Beynəlxalq Demokratik Qadınlar ~sı the Women’s International Democratic Federation; Ümumdünya Həmkarlar İttifaqları ~sı World Federation of Trade Unions

FEDERALİZM
FEDERATİV

Digər lüğətlərdə