Fontan quyusu

lay enerjisinin təsiri altında və ya quyudan neft çıxaranda neftli laylardan ayrılan qazın genişlənməsi nəticəsində fontan vuran quyu.
Fontan armaturu
Fontan üsulu ilə neftçıxarma