GƏLİRLİ

s. profitable, paying, lucrative, remunerative; təsərrüfatın ~ sahəsi the profitable branch of the economy; gəlirli müqavilə lucrative contract; ~ iş lucrative trade

GƏLİR-ÇIXAR
GƏLİRLİLİK

Digər lüğətlərdə