HAMBAL

носильщик, грузчик
HAMAŞLIQ
HAMBALLIQ

Digər lüğətlərdə