HAMBAL

Ərəb sözüdür (əsli həmmal), hamilə (yüklü) sözü ilə eyni kökə malikdir. Biz­­də tarixən hambal yerinə yükçü sözü işlədilib.Sözün hərfi mənası “yük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAMAR
HAMBALA

Digər lüğətlərdə