HAQLILIQ

i. rightness, innocence; correctness; Həyat onun sözünün haqlılığını isbat etdi Life has confirmed the correctness of his words

HAQLI
HAQSIZ

Digər lüğətlərdə