İBARƏT

ə. 1) mütəşəkkil, mürəkkəb // düzəldilmiş; 2) ifadə, cümlə; 3) bir neçə söz və ya cümlədən ibarət tərkib; söz, kəlmə.

İBARƏSAZ
İBCAL

Значение слова в других словарях