İCAB

\[ər.\]: icab etmək лазим хьун, лазим атун; важиб (яз) хьун.
İBTİDASIZ
İCAD

Digər lüğətlərdə