İDXAL

\[ər.\] сущ. идхал (гъун, къенез гъун; са уьлкведиз маса уьлквейрай мал гъун (импорт); уьлкведиз гъанвай малдин умуми кьадар, къимет).
İDEYASIZLIQ
İDXALAT

Digər lüğətlərdə