İMPORT

lat. importare – gətirmək

İMPLOZİYA
İMPULVERİZASİYA

Digər lüğətlərdə