İMRAN DİLLİ

Aşıq şeirində dilli-dilavər, gözəl nitqi, danışığı olan adam haqqında deyilir.

Gəl sənə söyləyim igid nişanın,

İgidlərdə namus, qeyrət, ar gərək.

İmran dilli ola, gövhər kəlməli,

Bey bazarı, etibarı var gərək.

                  (“Dilsuz və Xəzangül”)

İMRAN DİLİ
İMRƏNCİ