incələşmək

incələşmək
incələşmə
incələtdirmə

Digər lüğətlərdə